• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa
zasady nfz

Szkolenie dotyczące zawierania kontraktów z Funduszem.

Co omawiamy podczas kursu?

1. Podstawy prawne kontraktowania świadczeń zdrowotnych:
a) Istotne definicje, 
b) podmioty podlegające kontraktowaniu,
c) rodzaje kontraktowania usług,
d) podstawowe zasady zawierania umów.

2. Jak przygotować ofertę?
a) zasady przygotowania oferty,
b) weryfikacja wymagań dla świadczeniodawcy,
c) potencjał świadczeniodawcy,
d) kryteria wyboru ofert,
e) miejsce i termin złożenia oferty,
f) dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty,
g) przyczyny odrzucenia oferty. 

3. Postępowanie konkursowe – przebieg:
a) ogłoszenie postępowania,
b) weryfikacja wymagań oferenta,
c) wyłonienie najkorzystniejszej oferty,
d) kontrola oferenta,
e) rozstrzygnięcie konkursu.

4. Postępowanie odwoławcze:
a) protest i odwołanie,
b) terminy na złożenie środków odwoławczych.
5. Zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych.

6. Najczęściej popełniane błędy przez oferentów.

Zasady Kontraktowania Świadczeń NFZ

Osoba prowadząca: Katarzyna Adamska

Zasady Kontraktowania Świadczeń NFZ

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia.

Warunki udziału

SZKOLENIE ONLINE

SZKOLENIE ONLINE


• materiały opracowane przez trenera (elektroniczne)
• imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

900 zł brutto

/osoba

SZKOLENIE STACJONARNE

SZKOLENIE STACJONARNE

• serwis kawowy oraz obiad 
• materiały opracowane przez trenera (papierowe)
• imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

1100 zł brutto

/osoba

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:
  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy

  05.06.2024 – Warszawa
  —————-
  12.06.2024 – Online

  Termin lub/i lokalizacja nie są dla Ciebie odpowiednie?

  ------------------------------

  Chciałbyś przeszkolić grupę 5 osób lub większą?