• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa
Zarządzanie personelem pielęgniarskim

Co omawiamy podczas kursu?

Dzień I –  Rozwój kompetencji liderskich.

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia. Zapoznanie się uczestników. Przedstawienie celów szkoleniowych oraz korzyści związanych z wprowadzeniem do codziennej pracy umiejętności ćwiczonych na szkoleniu.
 2. Wyzwania współczesnego lidera. Zdiagnozowanie najtrudniejszych obszarów w codziennej pracy oraz budowanie proaktywnego podejścia poprzez koncentrację na poszukiwaniu rozwiązań.
 3. Stworzenie portretu doskonałego Menedżera. Jakie cechy osobowości, kompetencje zawodowe i społeczne musi posiadać i rozwijać świadomy lider zespołu. Przeprowadzenie swojej autoanalizy poprzez ćwiczenie coachingowe oraz wyznaczenie obszarów do rozwoju. Poznanie budowy celu SMART oraz związanych z nim korzyści.
 4. Poznanie narzędzia „Expose Szefa”. Zapoznanie się z korzyściami, jakie daje jego zastosowanie we współpracy z zespołem. Uświadomienie sobie zagrożeń związanych z brakiem czytelnego artykułowania granic szefowskich. Poznanie konstrukcji prawidłowego expose. Ułożenie swojego wystąpienia i możliwość jego prezentacji podczas szkolenia wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej.
 5. Konstruktywna informacja zwrotna jako narzędzie do rozwijania, motywowania, doceniania i dyscyplinowania pracowników. Rodzaje informacji zwrotnych i ich zastosowanie. Uświadomienie sobie korzyści płynących ze świadomego posługiwania się tym narzędziem oraz zagrożenia związane z przemilczeniem ważnych zachowań pracowniczych.
 6. Podstawy andragogiki – czyli jak uczą się dorośli. Etapy rozwoju pracownika. Cykl Kolba. Jak wspierać i motywować pracowników. Autodiagnoza dotycząca uświadomienia swojego etapu rozwoju zawodowego i związanych z tym wyzwań i dalszej nauki.
 7. Co trzeba wiedzieć o procesie grupowym oraz o etapach rozwoju pracownika w celu skutecznego wspierania, motywowania oraz dyscyplinowania pracowników.
 8. Work life balans w życiu współczesnego menedżera.

Dzień II  – Jak budować zdrową współpracę zespołową i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz mobbingowi w miejscu pracy?

 1. Wpływ stresu na powstanie wypalenia zawodowego.

 

 • Co warto wiedzieć o stresie, aby świadomie dbać o swoje zasoby oraz w zdrowy sposób rozładowywać napięcie emocjonalne.
 • Jak środowisko pracy przekłada się na powstanie i dynamikę rozwoju wypalenia zawodowego.
 • Czym przejawia się wypalenie zawodowe i jakie są jego długotrwałe konsekwencje?
 • Diagnoza kluczowych potrzeb pracowników mających wpływ na budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole pracowniczym.
 • W jaki sposób radzić sobie z konfliktem oraz z sytuacjami trudnymi, aby nie doprowadzić do wypalenia zawodowego.
 • Wpływ wypalenia zawodowego oraz braku umiejętności radzenia sobie ze stresem na powstawanie sytuacji mobbingowych.

 

 1. Mobbing we współpracy zawodowej
 • Czym jest, a czym nie jest mobbing? Jak odróżnić mobbing od dyscyplinowania pracowników. Jakie są różnice pomiędzy raniącą krytyką, a konstruktywną informacją zwrotną.
 • Przyczyny mobbingu. W jakich warunkach dochodzi do mobbingu i czym się przejawia w zachowaniu pracowników.
 • Rola kozła ofiarnego w zespole pracowniczym. Jak nie dopuścić do zaistnienia tego zjawiska.
 • Sprawcy i ofiary mobbingu. Wpływ postawy na wchodzenie w toksyczne role zespołowe.
 • Skutki mobbingu w organizacji. Jak proces ten przekłada się na życie indywidualnych osób, zespołu oraz firmy. Jakie są skutki społeczne.
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w placówce medycznej z punktu widzenia pracodawcy, szefa zespołu i pracownika.
 • Jak budować zdrowe poczucie własnej wartości w relacjach zawodowych. Asertywna sztuka obrony własnych granic w sytuacjach trudnych.
 •  
Zarządzanie personelem pielęgniarskim – szkolenie dla kadry menedżerskiej

Osoba prowadząca Aleksandra Laskowska

Zarządzanie personelem pielęgniarskim – szkolenie dla kadry menedżerskiej

Certyfikowany trener biznesu i coach , posiadający bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi zarówno w relacjach z klientami, jak i we współpracy zespołowej. Doświadczenia te związane są z wieloletnią pracą w dużych międzynarodowych korporacjach. Ukończyła Akademia Trenerów Biznesu Grupy SET. Praca jest dla niej przede wszystkim pasją co przekłada się na zadowolenie uczestników i efektywność prowadzonych szkoleń. Realizuje się prowadząc szkolenia  z zakresu obsługi pacjenta, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania personelem, umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Z entuzjazmem dzieli się wiedzą, i doświadczeniem, a zajęcia prowadzi w atmosferze sprzyjającej nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, tak aby uczestnicy mogli z sukcesem wykorzystać je zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym

Warunki udziału

SZKOLENIE STACJONARNE

SZKOLENIE STACJONARNE

– udział w dwóch dniach szkoleniowych
– serwis kawowy oraz obiad podczas obu dni szkoleniowych
– materiały  opracowane przez trenera
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

1800 zł brutto

/osoba

SZKOLENIE ONLINE

SZKOLENIE ONLINE

– udział w dwóch dniach szkoleniowych za pośrednictwem platformy Zoom
– materiały  opracowane przez trenera
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

1300 zł brutto

/osoba

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:
  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy

  online w dniach 23-24 maja 2024 roku za pośrednictwem platformy Zoom

  Termin lub/i lokalizacja nie są dla Ciebie odpowiednie?

  ------------------------------

  Chciałbyś przeszkolić grupę 5 osób lub większą?