• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa
Vademecum Inspektora

Postępowanie z naruszeniami danych

Co omawiamy podczas kursu?

1. Wybrane pojęcia i regulacje prawne

Pojęcie incydentu i naruszenia w ochronie danych osobowych
Rodzaje incydentów/ naruszeń ochrony danych
Odpowiedzialność za powstałe incydenty/ naruszenia w ochronie danych osobowych

2. Najczęstsze przypadki naruszeń

Przyczyny powstawania naruszeń
Zasoby najbardziej narażone na naruszenia
Konsekwencje zaistniałych naruszeń- studium przypadku.

3. Administrowanie incydentami/ naruszeniami

Zasady przepływu informacji o zagrożeniach skutkujących incydentem/naruszeniem
Dokumentowanie incydentu/ naruszenia
Optymalizacja działań w zakresie dokumentowania incydentu/ naruszenia- studium przypadku

4. Metodyka oceny wagi naruszenia

Analiza kontekstu wewnętrznego naruszenia
Wskaźniki oceny wagi naruszenia
Organizacja procesu oceny

5. Powiadomienie o naruszeniu osoby/osób których dane zostały naruszone oraz organu nadrzędnego

Tryb, czas i sposób powiadomienia
Forma powiadomienia
Dokumentowanie zgłoszeń naruszeń

6. Postępowanie naprawcze po zajściu incydentu/ naruszenia

Analiza ryzyka pierwotnego
Weryfikacja planu postępowania z ryzykiem
Analiza ryzyka wtórnego

Vademecum Inspektora

Osoba prowadząca: Wojciech Krówczyński

Vademecum Inspektora

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: gospodarowanie danymi osobowymi w podmiotach leczniczych. Inspektor i koordynator ochrony danych w podmiotach udzielających świadczeń leczniczych. Doradca zawodowy. Audytor wiodący ISO 9001 i wewnętrzny 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych. Posiada zweryfikowane doświadczenia w realizacji projektów dotyczących rozwoju kompetencji personelu medycznego, komunikacji marketingowej i wzmacniania wizerunku podmiotów prowadzących działalność leczniczą .

Warunki udziału

PAKIET PODSTAWOWY

PAKIET PODSTAWOWY

– UDZIAŁ W SZKOLENIU (ONLINE)
– OBSZERNE MATERIAŁY OPRACOWANE PRZEZ TRENERA 
– IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W KURSIE 

500 zł brutto

/osoba

PAKIET KOMPLEKSOWY

PAKIET KOMPLEKSOWY

– UDZIAŁ W SZKOLENIU INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (ONLINE)
– UDZIAŁ W SZKOLENIU VADEMECUM INSPEKTORA (ONLINE)
– OBSZERNE MATERIAŁY OPRACOWANE PRZEZ TRENERA 
– IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W KURSIE

1000 zł brutto

/osoba

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:
  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy

  28.08.2023, 9.00-14.00 (online, przez platformę Zoom)