Standardy

Szkolenie dla personelu medycznego odpowiedzialnego za rejestrację i dokumentację pacjentów

Co omawiamy podczas kursu?

 • Bariery komunikacyjne. Źródła i przyczyny nieporozumień, wzajemnych żali, pretensji i konfliktów. Kluczowe mechanizmy w komunikowaniu się z innymi. Dlaczego  tak trudno się porozumieć? Czyli wyznaczenie sobie celi do pracy nad eliminowaniem zachowań, które przeszkadzają nam w budowaniu pozytywnych relacji.
 • Efekt pierwszego wrażenia. Na czym polega i jakie są z nim związane pułapki stereotypu oraz jak wykorzystać tą wiedzę do budowania pozytywnych relacji z pacjentami bez względu na przypisane im etykietki.
 • Telefoniczna obsługa pacjentów. Efektywna komunikacja pacjent – rejestratorka medyczna. Budowa pozytywnego wrażenia już od pierwszego kontaktu. Zalecane zwroty.
 • Mowa ciała. Jakie ma znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku rejestracji medycznej? Jak ją wykorzystać, aby zbudować wizerunek profesjonalnej placówki medycznej, wyróżniającej się doskonałą obsługą pacjenta.
 • Sprzedaż usług medycznych. Jak postępować w przypadku pacjenta rejestrującego się po raz pierwszy i jak prezentować oferowane usługi medyczne językiem korzyści.
 • Aktywne słuchanie. Jak poradzić sobie z napięciem i bez względu na okoliczności pracować z pełnym zaangażowaniem.
 • Trudny Pacjent. Co robić i mówić, a czego unikać, aby rozwiązać problem z korzyścią dla obydwóch stron zgodnie ze standardami profesjonalnej obsługi pacjentów, wyrażenia empatyczne oraz komunikacja. Jak się zachować w przypadku agresji ze strony pacjenta.
Standardy

Osoba prowadząca to doświadczony trener z pasją Aleksandra Laskowska

Standardy

Certyfikowany trener biznesu i coach , posiadający bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi zarówno w relacjach z klientami, jak i we współpracy zespołowej. Doświadczenia te związane są z wieloletnią pracą w dużych międzynarodowych korporacjach. Ukończyła Akademia Trenerów Biznesu Grupy SET. Praca jest dla niej przede wszystkim pasją co przekłada się na zadowolenie uczestników i efektywność prowadzonych szkoleń. Realizuje się prowadząc szkolenia  z zakresu obsługi pacjenta, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania personelem, umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Z entuzjazmem dzieli się wiedzą, i doświadczeniem, a zajęcia prowadzi w atmosferze sprzyjającej nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, tak aby uczestnicy mogli z sukcesem wykorzystać je zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym

Warunki udziału

PAKIET PODSTAWOWY

PAKIET PODSTAWOWY

– udział w szkoleniu (online)
– obszerne materiały opracowane przez trenera 
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie 

500 zł brutto

/osoba

PAKIET KOMPLEKSOWY

PAKIET KOMPLEKSOWY

– udział w szkoleniu (online lub stacjonarnie)
– materiały opracowane przez trenera 
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie 
– kurs wideo “Budowanie motywacji pracowników oraz automotywacja menadżera” prowadzący Aleksandra Laskowska (36 minut)
– kurs wideo “Stawianie sobie wymagań i dyscyplinowanie pracowników” prowadzący Aleksandra Laskowska (64 minuty)
– kurs wideo “Rejestracja Doskonała – aspekty prawne” prowadzący dr n. praw. adw. Maciej Gibiński (56 minut)
– indywidualna konsultacja (dla uczestnika lub właściciela placówki) z prowadzącą szkolenie, do zrealizowania w ciągu 14 dni od dnia kursu (telefonicznie lub przez platformę ZOOM, czas: 1 godzina)

1300 zł brutto

/osoba

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:
  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy Online - 05.09.23