• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa
hospital_15161701

Co omawiamy podczas kursu?


1. Zasady przeprowadzania kontroli NFZ:

a) podstawy prawne kontroli,
b) prawa i obowiązki kontrolera,
c) korpus kontrolerski

2. Przebieg kontroli NFZ w podmiocie leczniczym:
a) zawiadomienie o kontroli,
b) zakres kontroli,
c) czas trwania i miejsce prowadzenia kontroli,
d) dowody kontroli.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli NFZ:
a) wystąpienie pokontrolne,
b) składanie wyjaśnień,
c) skutki finansowe kontroli.

4. Przykłady przeprowadzonych kontroli NFZ w różnych podmiotach leczniczych.

5. Kontrola RPP w podmiocie leczniczym:
a) zakres kontroli,
b) przebieg postępowania wyjaśniającego,
c) wyniki przeprowadzonej kontroli.

6. Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjenta – case study.

7. Kary za naruszenie praw pacjenta.
Szkolenie: Kontrola NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w podmiocie leczniczym

Osoba prowadząca: Katarzyna Adamska

Szkolenie: Kontrola NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w podmiocie leczniczym

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia.

Warunki udziału

SZKOLENIE ONLINE

SZKOLENIE ONLINE


• materiały opracowane przez trenera (elektroniczne)
• imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

900 zł brutto

/osoba

SZKOLENIE STACJONARNE

SZKOLENIE STACJONARNE

• serwis kawowy oraz obiad 
• materiały opracowane przez trenera (papierowe)
• imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

1100 zł brutto

/osoba

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:
  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy

  19.06.2024 – Warszawa
  —————-
  20.06.2024 – Online

  Termin lub/i lokalizacja nie są dla Ciebie odpowiednie?

  ------------------------------

  Chciałbyś przeszkolić grupę 5 osób lub większą?