• 533-163-882
  • szkolenia@akademiamcb.pl
  • Warszawa

Szkolenia Otwarte

Szkolenie adresowane do pracowników ochrony zdrowia, w szczególności personelu odpowiedzialnego za rejestrację i dokumentację pacjentów. Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Szkolenia adresowane do personelu odpowiedzialnego za rejestrację pacjentów. Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Szkolenia adresowane do personelu odpowiedzialnego za rejestrację pacjentów. Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Dwudniowe szkolenie dla kadry menedżerskiej. 
Najbliższe terminy: maj 2024.

Dwudniowe warsztaty szkoleniowe będące kompendium wiedzy i praktycznych umiejętności, które są niezbędne do zarządzania pracą rejestracji placówki medycznej. Najbliższe terminy: marzec 2024.

Powołaj IOD – spełnij obowiązek i zabezpiecz swoją placówkę. Szkolenie przygotowujące do roli Inspektora w podmiocie leczniczym. Najbliższe terminy: kwiecień 2024.

Kurs dla osób na sprawujących pieczę nad ochroną danych osobowych. Najbliższe terminy: kwiecień 2024.

Kurs dla osób na sprawujących pieczę nad ochroną danych osobowych. Podejmowane są przyczyny i skutki naruszeń, a także sposoby na przeciwdziałanie. Najbliższe terminy: sierpień 2023.

Szkolenie dotyczące zawierania kontraktów z Funduszem. Przedstawimy podstawy prawne, przygotowanie oferty, postępowanie konkursowe.
Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Podczas szkolenia przedstawimy warunki realizacji świadczeń zgodne z obowiązującymi przepisami dla POZ oraz AOS. Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Szkolenie omawiające podstawy prawne udzielania świadczeń, rejestrację na świadczenia, prawa pacjenta, dokumentację medyczną.
Najbliższe terminy: lipiec 2024.

Szkolenie podejmujące kwestie przebiegu kontroli NFZ oraz RPP w placówkach leczniczych.
Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Szkolenie, podczas którego omawiane są bieżące przepisy dot. prowadzenia dokumentacji medycznej z perspektywy pracy pielęgniarki. Poruszane są również kwestie współpracy z lekarzami, a także aspekty ochrony danych osobowych. Najbliższe terminy: styczeń 2024.

Szkolenie ma na celu ograniczenie ryzyka popełnienia błędu związanego z przetwarzaniem dokumentacji medycznej przez pracowników rejestracji. Dodatkowo poruszany jest aspekt praw pacjenta, ochrony danych osobowych i przeciwdziałania roszczeniom pacjentów.  Najbliższe terminy: październik 2023.

Najczęściej zadawane pytania