• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa
Realizacja oraz rozliczenie świadczeń NFZ dla POZ i AOS

Podczas szkolenia przedstawimy warunki realizacji i rozliczenia świadczeń zgodne z obowiązującymi przepisami.

Co omawiamy podczas kursu?

1. Organizacja i realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
a) świadczenia gwarantowane w POZ,
b) współpraca zespołu POZ,
c) współpraca z innymi podmiotami.

2. Rozliczenie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
a) programy profilaktyczne (CHUK, profilaktyka gruźlicy, profilaktyka raka szyjki macicy), 
b) rozliczenie porad udzielanych w  POZ (świadczenia lekarza POZ, świadczenia  pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ),
c) współczynniki podnoszące stawkę kapitacyjną.

3. Organizacja opieki koordynowanej:
a) wymagane warunki, 
b) organizacja, kompleksowość procesu i współpraca między podmiotami,
d) ścieżki pacjenta i tworzenie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej,
e) rozliczenie świadczeń w ramach budżetu powierzonego,
f) rola i obowiązki koordynatora.

4. Realizacja świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
a) świadczenia gwarantowane w poszczególnych poradniach,
b) prawidłowe prowadzenie harmonogramu przyjęć pacjentów,
c) rodzaje porad występujących w AOS.

5. Rozliczenie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
a) zasady kodowania świadczeń,
b) rozliczenie różnych rodzajów porad w AOS,
c) współczynniki korygujące,
d) świadczenia zabiegowe w AOS, 
e) badania diagnostyczne.

6. Dokumentacja medyczna tworzona w POZ i AOS:
a) prawidłowe 
b) autoryzowanie wpisów w dokumentacji medycznej,
c) zgoda pacjenta, 
d) udostępnianie dokumentacji medycznej.

7. Praktyczne wskazówki oraz odpowiedzi na zadane pytania. 
Realizacja oraz rozliczenie świadczeń NFZ dla POZ i AOS

Osoba prowadząca: Katarzyna Adamska

Realizacja oraz rozliczenie świadczeń NFZ dla POZ i AOS

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia.

Warunki udziału

SZKOLENIE ONLINE

SZKOLENIE ONLINE


• materiały opracowane przez trenera (elektroniczne)
• imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

900 zł brutto

/osoba

SZKOLENIE STACJONARNE

SZKOLENIE STACJONARNE

• serwis kawowy oraz obiad 
• materiały opracowane przez trenera (papierowe)
• imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

1100 zł brutto

/osoba

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:
  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy

  06.06.2024 – Warszawa
  —————-
  13.06.2024 – Online

  Termin lub/i lokalizacja nie są dla Ciebie odpowiednie?

  ------------------------------

  Interesuje Cię szkolenie z rozliczenia NFZ w danym oddziale szpitalnym lub uwzględniającym specyfikę twojej placówki?