• 533-163-882
  • szkolenia@akademiamcb.pl
  • Warszawa

OFZM 2024 – Opal IV – Dzień 1

Zasady kontraktowania świadczeń -czyli jak zawrzeć umowę z NFZ? Marta Woś, F/K LEGAL

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obowiązkiem świadczeniodawcy na przykładzie rozwiązań Eurosoft Marek Żołnowski, Eurosoft

Zmiany systemowe w realizacji umów z Funduszem –wybrane zagadnienia Marta Woś, F/K LEGAL

Nowe wymogi prawne związane z leczeniem dzieci. dr Maciej Gibiński, Centrum Doradcze Prawa Medycznego

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta–jak wdrożyć w nowe przepisy? Helena Wloka, AGM Przedsiębiorstwo Konsultingowe

Pacjent u świadczeniodawcy, a wyniki kontroli RPP. Case study. Katarzyna Adamska, LEX MEDICAL Doradztwo Prawne

Kontrola NFZ w podmiocie leczniczym, a rozliczanie świadczeń. Jak się przygotować? Katarzyna Adamska, LEX MEDICAL Doradztwo Prawne

Ocena zasadności wybranych roszczeń płacowych personelu medycznego. r.pr. Katarzyna Sikorska, F/K LEGAL

Wprowadzanie funkcji opiekuna pacjenta –kiedy/czy warto? Katarzyna Łempicka, Menadżer i Trener Biznesu