• 533-163-882
  • szkolenia@akademiamcb.pl
  • Warszawa

NFZ

Szkolenia dla placówek medycznych współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szkolenie dotyczące zawierania kontraktów z Funduszem. Przedstawimy podstawy prawne, przygotowanie oferty, postępowanie konkursowe.
Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Podczas szkolenia przedstawimy warunki realizacji świadczeń zgodne z obowiązującymi przepisami dla POZ oraz AOS. Najbliższe terminy: czerwiec 2024.

Szkolenie omawiające podstawy prawne udzielania świadczeń, rejestrację na świadczenia, prawa pacjenta, dokumentację medyczną.
Najbliższe terminy: lipiec 2024.

Szkolenie podejmujące kwestie przebiegu kontroli NFZ oraz RPP w placówkach leczniczych.
Najbliższe terminy: czerwiec 2024.