• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Od roku 2014 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) aktywnie wspiera rozwój pracowników i pracodawców na obszarze całej Polski. Środki pochodzące z tego funduszu są ogólnodostępne, umożliwiając pozyskanie ich zarówno przez przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe, jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. Jedynym warunkiem koniecznym jest zatrudnianie co najmniej jednej osoby na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.

ONZ74N0

Jak wygląda pozyskanie środków?

 • Śledź informacje o naborze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy (uwaga: terminy są bardzo krótkie).
 • Wybierz pracownika oraz szkolenie – zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronach: www.akademiamcb.pl, www.mcbkonferencje.pl
 • Uzupełnij wniosek oraz złóż go do PUP.
 • Poczekaj na decyzję Urzędu (zwykle do 30 dni).
 • Zrealizuj szkolenie.
 • Dostarcz dokumenty do PUP po realizacji szkolenia.

Jakie są priorytety wydatkowania środków KFS w 2024 roku?

To wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • w zawodach deficytowych (sprawdź zawody deficytowe na: https://barometrzawodow.pl/)
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
 • osób po 45 roku życia
 • w zakresie umiejętności cyfrowych
 • w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach
 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
6960666

Jeśli spełniasz chodź jeden z powyższych warunków, możesz skorzystać z nawet 100% dofinansowania!

W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zorganizowaliśmy wiele szkoleń wewnętrznych oraz przyjmowaliśmy zgłoszenia na szkolenia otwarte.

Najczęściej wybieranymi kursami były:

 • Standardy Profesjonalnej Rejestracji Medycznej
 • Prawo w Rejestracji Medycznej
 • Prawo i Dokumentacja medyczna dla pielęgniarek oraz położnych
 • Asertywność w zawodach medycznych 
 • Realizacja i rozliczenie świadczeń NFZ
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Koordynator Rejestracji Medycznej
 
Jesteśmy w stanie przygotować szkolenie pod kątem potrzeb Twojej placówki. Jeśli chciałbyś przeszkolić swoich pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych, zarzadzania finansami, zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zastosowaniem nowych technologii – zadzwoń pod numer 533-163-882 i wspólnie ustalimy zakres szkolenia.

Dodatkowe informacje

Więcej szczegółów otrzymasz po rozmowie telefonicznej: 533-163-882 lub kontakcie mailowym: tomasz.telus@mcbkonferencje.pl