• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa
Koordynator Rejestracji Medycznej

Dwudniowy kurs z praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania pracą rejestracji placówki medycznej

Co omawiamy podczas kursu?

Dzień 1

   1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia. Zapoznanie się uczestników. Przedstawienie celów szkoleniowych oraz korzyści związanych z wprowadzeniem do codziennej pracy umiejętności   ćwiczonych na szkoleniu.
   2. Stworzenie portretu doskonałego Koordynatora Rejestracji Medycznej. Jakie cechy osobowości, kompetencje zawodowe i społeczne musi posiadać i rozwijać świadomy koordynator. Przeprowadzenie swojej autoanalizy poprzez ćwiczenie coachingowe oraz wyznaczenie obszarów do rozwoju. Poznanie budowy celu SMART oraz związanych z nim korzyści. 
   3. Poznanie narzędzia „Expose Szefa”. Zapoznanie się z korzyściami, jakie daje jego zastosowanie we współpracy z zespołem. Uświadomienie sobie zagrożeń związanych z brakiem czytelnego artykułowania granic szefowskich. Poznanie konstrukcji prawidłowego expose. Ułożenie swojego wystąpienia i możliwość jego prezentacji podczas szkolenia wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej. 
   4. Konstruktywna informacja zwrotna jako narzędzie do rozwijania, motywowania, doceniania i dyscyplinowania pracowników. Rodzaje informacji zwrotnych i ich zastosowanie. Uświadomienie sobie korzyści płynących ze świadomego posługiwania się tym narzędziem oraz zagrożenia związane z przemilczeniem ważnych zachowań pracowniczych. 
   5. Podstawy andragogiki – czyli jak uczą się dorośli. Etapy rozwoju pracownika. Cykl Kolba. Jak wspierać i motywować pracowników.  Autodiagnoza dotycząca uświadomienia swojego etapu rozwoju zawodowego i związanych z tym wyzwań i dalszej nauki.
   6. Zakończenie szkolenia. Podsumowanie omawianej tematyki. Realizacja celów szkoleniowych. Przedstawienie tematów kolejnych szkoleń mających na celu poszerzanie wiedzy i trening umiejętności menedżerskich.

Dzień 2 

  1. Przybliżenie tematyki Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych w placówce medycznej. Przedstawienie dobrych praktyk i błędów w zakresie stosowania RODO w placówce medycznej.
  2. Prawa pacjenta. Przedstawienie dobrych praktyk i błędów w zakresie przestrzegania praw pacjenta w placówkach medycznych.
  3. Przybliżenie tematyki tworzenia procedur sanitarnych. Przedstawienie jak przebiega kontrola Sanepidu w placówce medycznej. Zwrócenie uwagi na najważniejsze punkty kontroli.
  4. Rekrutacja pracowników – jak uniknąć błędów podczas rekrutacji, gdzie i jak szukać pracowników, w jaki sposób przeprowadzać efektywne rozmowy kwalifikacyjne.
  5. Wprowadzenie procedur pracy. Przedstawienie kiedy warto tworzyć procedury i w jaki sposób robić to efektywnie. Nauka tworzenia map procesowych. 
Koordynator Rejestracji Medycznej

Osoby prowadzące Aleksandra Laskowska

Koordynator Rejestracji Medycznej

Certyfikowany trener biznesu i coach , posiadający bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi zarówno w relacjach z klientami, jak i we współpracy zespołowej. Doświadczenia te związane są z wieloletnią pracą w dużych międzynarodowych korporacjach. Ukończyła Akademia Trenerów Biznesu Grupy SET. Praca jest dla niej przede wszystkim pasją co przekłada się na zadowolenie uczestników i efektywność prowadzonych szkoleń. Realizuje się prowadząc szkolenia  z zakresu obsługi pacjenta, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania personelem, umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Z entuzjazmem dzieli się wiedzą, i doświadczeniem, a zajęcia prowadzi w atmosferze sprzyjającej nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, tak aby uczestnicy mogli z sukcesem wykorzystać je zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym

Katarzyna Łempicka

Jest doświadczonym trenerem, managerem placówki medycznej, Inspektorem Ochrony Danych, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001:2017 i ISO/IEC 27701:2019, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018 oraz autorką bloga rejestratorkamedyczna.pl. Od 2015 roku związana z ochroną zdrowia. Jej celem zawodowym jest kompleksowe wspieranie właścicieli placówek medycznych, tak by ich kliniki działały bez zarzutu. Ukończyła socjologię, pedagogikę oraz studia podyplomowe „Prawo Medyczne”, „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu BHP. Pomaga w otwieraniu nowych placówek medycznych – wspiera właścicieli w tworzeniu, wdrażaniu oraz audycie dokumentacji RODO, SANEPID, Urząd Wojewódzki, BDO, GUS, BHP oraz procedur pracy. Szkoli z zakresu ochrony danych osobowych w placówce medycznej, praw pacjenta, obsługi pacjenta z niepełnosprawnością oraz kompetencji miękkich.

 
Koordynator Rejestracji Medycznej

Warunki udziału

SZKOLENIE STACJONARNE

SZKOLENIE STACJONARNE

– udział w dwóch dniach szkoleniowych
– serwis kawowy oraz obiad podczas obu dni szkoleniowych
– materiały  opracowane przez trenera
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

1700 zł brutto

/osoba

SZKOLENIE ONLINE

SZKOLENIE ONLINE

– udział w dwóch dniach szkoleniowych za pośrednictwem platformy Zoom
– materiały  opracowane przez trenera
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

1300 zł brutto

/osoba

Opinie Uczestników

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:
  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy

  21-22.3.2024 – Online

  Termin lub/i lokalizacja nie są dla Ciebie odpowiednie?

  ------------------------------

  Chciałbyś przeszkolić grupę 5 osób lub większą?