• 533-163-882
  • szkolenia@akademiamcb.pl
  • Warszawa

Eksperci

trener Biznesu, konsultant, dzielenie się wiedzą od zawsze było jej pasją. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta oraz sprzedaży produktów i usług. W 2013 roku ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, a od początku 2014 roku systematycznie prowadzi szkolenia dla placówek medycznych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych. Tematy szkoleniowe, które cieszą się największym zainteresowaniem dotyczą przede wszystkim profesjonalnej obsługi pacjenta poprzez pryzmat radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w celu budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej przyjaznej pacjentowi, podstaw komunikacji interpersonalnej opartej na empatii i asertywności, zarządzania personelem poprzez komunikację opartą na wzajemnym szacunku, budowania zdrowej współpracy zespołowej oraz radzeniem sobie ze stresem w miejscu pracy.

Aleksandra Laskowska

trener Biznesu, konsultant, dzielenie się wiedzą od zawsze było jej pasją. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania i motywacji personelu, obsługi klienta oraz sprzedaży produktów i usług. W 2013 roku ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, a od początku 2014 roku systematycznie prowadzi szkolenia dla placówek medycznych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych. Tematy szkoleniowe, które cieszą się największym zainteresowaniem dotyczą przede wszystkim profesjonalnej obsługi pacjenta poprzez pryzmat radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w celu budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej przyjaznej pacjentowi, podstaw komunikacji interpersonalnej opartej na empatii i asertywności, zarządzania personelem poprzez komunikację opartą na wzajemnym szacunku, budowania zdrowej współpracy zespołowej oraz radzeniem sobie ze stresem w miejscu pracy.
Jest doświadczonym trenerem, managerem placówki medycznej, Inspektorem Ochrony Danych, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001:2017 i ISO/IEC 27701:2019, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018 oraz autorką bloga rejestratorkamedyczna.pl. Ukończyła socjologię, pedagogikę oraz studia podyplomowe „Prawo Medyczne”, „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Od 2015 roku związana z ochroną zdrowia. Od 2020 roku pełni rolę menedżera w placówce medycznej w Gdańsku oraz Inspektora Ochrony Danych w trzech innych placówkach. Pomaga w otwieraniu nowych placówek medycznych – wspiera właścicieli w tworzeniu, wdrażaniu oraz monitoringu dokumentacji i procedur RODO, SANEPID, Urząd Wojewódzki, BDO, GUS oraz procedur pracy.

Katarzyna Łempicka

Jest doświadczonym trenerem, managerem placówki medycznej, Inspektorem Ochrony Danych, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001:2017 i ISO/IEC 27701:2019, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018 oraz autorką bloga rejestratorkamedyczna.pl. Ukończyła socjologię, pedagogikę oraz studia podyplomowe „Prawo Medyczne”, „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Od 2015 roku związana z ochroną zdrowia. Od 2020 roku pełni rolę menedżera w placówce medycznej w Gdańsku oraz Inspektora Ochrony Danych w trzech innych placówkach. Pomaga w otwieraniu nowych placówek medycznych – wspiera właścicieli w tworzeniu, wdrażaniu oraz monitoringu dokumentacji i procedur RODO, SANEPID, Urząd Wojewódzki, BDO, GUS oraz procedur pracy.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia. 

Katarzyna Adamska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie przeprowadzanych kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia. 
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie trwania studiów angażował się w pracę wielu kół naukowych i organizacji studenckich w tym Uniwersyteckiej Poradni Prawnej świadczącej bezpłatne porady prawne dla mieszkańców województwa podkarpackiego, w której w latach 2009-2010 pełnił funkcję sekretarza. Absolwent Kaplan International College London. W 2018 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku „Prawo medyczne i bioetyka”. W pracy zawodowej szczególnym zainteresowaniem obejmuje tematykę ochrony posiadania i własności, prawa medycznego i obsługi podmiotów medycznych, umów cywilnoprawnych oraz prawa budowlanego.

Jakub Urban

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie trwania studiów angażował się w pracę wielu kół naukowych i organizacji studenckich w tym Uniwersyteckiej Poradni Prawnej świadczącej bezpłatne porady prawne dla mieszkańców województwa podkarpackiego, w której w latach 2009-2010 pełnił funkcję sekretarza. Absolwent Kaplan International College London. W 2018 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku „Prawo medyczne i bioetyka”. W pracy zawodowej szczególnym zainteresowaniem obejmuje tematykę ochrony posiadania i własności, prawa medycznego i obsługi podmiotów medycznych, umów cywilnoprawnych oraz prawa budowlanego.
Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Akademia Spółek” ze specjalizacją spółek kapitałowych.  Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego. W sprawach zawodowych szczególnym zainteresowaniem darzy sprawy z zakresu prowadzenia sporów korporacyjnych, obsługi spółek kapitałowych Skarbu Państwa oraz obrotu instrumentami finansowymi. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa rynku kapitałowego na UW.

Ewelina Urban

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Akademia Spółek” ze specjalizacją spółek kapitałowych.  Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego. W sprawach zawodowych szczególnym zainteresowaniem darzy sprawy z zakresu prowadzenia sporów korporacyjnych, obsługi spółek kapitałowych Skarbu Państwa oraz obrotu instrumentami finansowymi. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa rynku kapitałowego na UW.
doktor nauk ekonomicznych i finansów w zakresie wyboru form koordynacji w gospodarowaniu danymi osobowymi w podmiotach leczniczych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inspektor ochrony danych. Specjalista ds. spraw zgodności (compliance) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Doradca zawodowy. Audytor ISO 9001 i 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych. 

Wojciech Krówczyński

doktor nauk ekonomicznych i finansów w zakresie wyboru form koordynacji w gospodarowaniu danymi osobowymi w podmiotach leczniczych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inspektor ochrony danych. Specjalista ds. spraw zgodności (compliance) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Doradca zawodowy. Audytor ISO 9001 i 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych. 
radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Konrad Polewski. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie procesowym. Z prawem medycznym związany już od czasów studenckich. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego. Na sali sądowej spędził liczne godziny, w szczególności na sprawach dotyczących dochodzenia zadośćuczynień oraz odszkodowań. Prelegent konferencji naukowych oraz wykładowca na jednej z Wyższych Uczelni z zakresu prawa medycznego.

Konrad Polewski

radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Konrad Polewski. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie procesowym. Z prawem medycznym związany już od czasów studenckich. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego. Na sali sądowej spędził liczne godziny, w szczególności na sprawach dotyczących dochodzenia zadośćuczynień oraz odszkodowań. Prelegent konferencji naukowych oraz wykładowca na jednej z Wyższych Uczelni z zakresu prawa medycznego.
prawnik, specjalista ds. prawa medycznego w Kancelarii Cieciórski Wacławik, Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów medycznych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa medycznego. Wiedzę i kompetencje nabywała też w ramach zarządzania ryzykiem medycznym. Jej zainteresowania zawodowe obejmują ponadto problematykę prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Jest ekspertem, który stawia na umiejętne połączenie elementów teoretycznych i praktycznych, co sprawa, że jej wykłady nie tylko prezentują wysoki poziom merytoryczny, ale są także zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców.

Patrycja Zawadzka

prawnik, specjalista ds. prawa medycznego w Kancelarii Cieciórski Wacławik, Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów medycznych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa medycznego. Wiedzę i kompetencje nabywała też w ramach zarządzania ryzykiem medycznym. Jej zainteresowania zawodowe obejmują ponadto problematykę prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Jest ekspertem, który stawia na umiejętne połączenie elementów teoretycznych i praktycznych, co sprawa, że jej wykłady nie tylko prezentują wysoki poziom merytoryczny, ale są także zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców.
Radca prawny i partner Kancelarii Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych. Osoba z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w prawie korporacyjnym.  Na co dzień pomaga przedsiębiorcom w sprawach gospodarczych, w szczególności w zakresie sukcesji i przekształceń działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. Sprawny negocjator i dokładny analityk. Ceni sobie biznesowy networking i budowanie dobrych relacji. Od 2012 roku nieprzerwanie publikuje na łamach dwumiesięcznika „Radca prawny”, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przemysław Kosiński

Radca prawny i partner Kancelarii Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych. Osoba z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w prawie korporacyjnym.  Na co dzień pomaga przedsiębiorcom w sprawach gospodarczych, w szczególności w zakresie sukcesji i przekształceń działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. Sprawny negocjator i dokładny analityk. Ceni sobie biznesowy networking i budowanie dobrych relacji. Od 2012 roku nieprzerwanie publikuje na łamach dwumiesięcznika „Radca prawny”, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel Kancelarii Adwokackiej CDPM w Krakowie. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się ochroną prawną placówek medycznych w zakresie procesowym i nieprocesowym, ponadto prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego. Z systemem opieki zdrowotnej związany od 2004 r., praktykę zdobywał w publicznych i prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski.  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówek medycznych. Prowadzona przez niego kancelaria na co dzień swoją opieką obejmuje pond 200 placówek medycznych w Polsce. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz roszczeniach placówek medycznych. Wykładowca akademicki. Inspektor ochrony danych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych Konferencji naukowych z zakresu Prawa Medycznego.

dr n. praw. Maciej Gibiński

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel Kancelarii Adwokackiej CDPM w Krakowie. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się ochroną prawną placówek medycznych w zakresie procesowym i nieprocesowym, ponadto prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego. Z systemem opieki zdrowotnej związany od 2004 r., praktykę zdobywał w publicznych i prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski.  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówek medycznych. Prowadzona przez niego kancelaria na co dzień swoją opieką obejmuje pond 200 placówek medycznych w Polsce. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz roszczeniach placówek medycznych. Wykładowca akademicki. Inspektor ochrony danych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych Konferencji naukowych z zakresu Prawa Medycznego.